smessen.nl is een service van R2iS

Wat doet Smessen.nl?

waarom smessen.nl?

wat kan smessen.nl opleveren?

Het systeem maakt de communicatie in sportteams goedkoper, eenvoudiger en gemakkelijker.

Bij wijzigingen in speelschema's of afgelastingen van wedstrijden kunnen alle teamleden, maar ook teamvrienden (zoals ouders en grootouders) in 1 keer op de hoogte worden gebracht.

Ook bv tijden, adressen en uitslagen van wedstrijden kunnen met enkele klikken naar alle teamvrienden gestuurd worden.

Hierdoor  bespaart u een hoop tijd en bel-sms kosten, die u anders kwijt bent met het doorspelen van de informatie.

De toepassing beschikt over extra opties, zoals een verjaardagskalender waardoor u nooit meer de verjaardag van een teamlid, teamvriend of teamsponsor vergeet.

Naast de functies voor belangrijke berichtgeving per sms kunnen op de online applicatie ook nieuwsberichten geplaatst worden voor de teamleden.

Door gezamenlijk zoveel mogelijk teamvrienden te scoren en het financieel voordeel hierdoor draagt het bij aan de team building. Want met dit voordeel kan het team extra activiteiten in een seizoen te organiseren.