smessen.nl is een service van R2iS

Waarom Smessen.nl?

wat doet smessen.nl?

Door teruglopende sponsor inkomsten, het inzetten van professionals a.g.v.een tekort aan vrijwilligers en de economische terugval zijn verenigingen en teams vaak op zoek naar ( extra ) inkomsten.
Ook de communicatie binnen een vereniging en team verandert en moet met zijn tijd mee.Door dit gegeven zijn de mogelijkheden die smessen.nl biedt zeer interessant.


Smessen kan een behoorlijke bijdrage leveren als het gaat om:

Het genereren van extra geld voor team en vereniging
kostenbesparingen
een snelle en  persoonlijke vorm van communiceren
een challenge om materiaal te verdienen
Dat bewijzen o.a. deze voetbalorganisaties, die tot volle tevredenheid met de toepassing werken: